Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας

Κεφ.2: Ιοντικές ισορροπίες

Tests κεφαλαίου 2Α- Οξέα και βάσεις κατά broensted Lowry
application/msword Tests κεφαλαίου 2Α- Οξέα και βάσεις κατά broensted Lowry (121.9 kB)
Tests κεφαλαίου 2B- Ιοντισμός διάσταση ηλεκτρολυτών
application/msword Tests κεφαλαίου 2B- Ιοντισμός διάσταση ηλεκτρολυτών (108.0 kB)
Tests κεφαλαίου 2Γ- Iοντισμός νερού pH
application/msword Tests κεφαλαίου 2Γ- Iοντισμός νερού pH (151.6 kB)
Tests κεφαλαίου 2Δ- Σταθερά ιοντισμού οξέων βάσεων
application/msword Tests κεφαλαίου 2Δ- Σταθερά ιοντισμού οξέων βάσεων (105.5 kB)
Tests κεφαλαίου 2Ε- Ισορροπίες συζυγιακών μορφών, υδρόλυση αλάτων
application/msword Tests κεφαλαίου 2Ε- Ισορροπίες συζυγιακών μορφών, υδρόλυση αλάτων (117.8 kB)
Tests κεφαλαίου 2Στ- Επίδραση κοινού ιόντος
application/msword Tests κεφαλαίου 2Στ- Επίδραση κοινού ιόντος (88.6 kB)
Tests κεφαλαίου 2Η- Δείκτες
application/msword Tests κεφαλαίου 2Η- Δείκτες (87.6 kB)
Tests κεφαλαίου 2Ζ - Ρυθμιστικά διαλύματα
application/msword Tests κεφαλαίου 2Ζ - Ρυθμιστικά διαλύματα (102.9 kB)
Tests κεφαλαίου 2Θ- Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης
application/msword Tests κεφαλαίου 2Θ- Ογκομετρήσεις εξουδετέρωσης (88.1 kB)
Διαγωνίσματα κεφαλαίου 2
application/msword Διαγωνίσματα κεφαλαίου 2 (164.4 kB)


Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού