Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας

 Κεφ.3: Οργανική Χημεία

Κεφάλαιο 3Α- Δομή οργανικών ενώσεων, Υβριδισμός

application/msword Κεφάλαιο 3Α- Δομή οργανικών ενώσεων, Υβριδισμός (510.5 kB)
Κεφάλαιο 3Β - Ομόλογες σειρές, ονοματολογία
application/msword Κεφάλαιο 3Β - Ομόλογες σειρές, ονοματολογία (10.8 kB)
Κεφάλαιο 3Γ- Αντιδράσεις προσθήκης
application/msword Κεφάλαιο 3Γ- Αντιδράσεις προσθήκης (518.7 kB)
Κεφάλαιο 3Δ- Αντιδράσεις απόσπασης
application/msword Κεφάλαιο 3Δ- Αντιδράσεις απόσπασης (351.7 kB)
Κεφάλαιο 3Ε- Αντιδράσεις υποκατάστασης
application/msword Κεφάλαιο 3Ε- Αντιδράσεις υποκατάστασης (448.0 kB)
Κεφάλαιο 3Στ- Αντιδράσεις πολυμερισμού
application/msword Κεφάλαιο 3Στ- Αντιδράσεις πολυμερισμού (364.0 kB)
Κεφάλαιο 3Ζ- Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής
application/msword Κεφάλαιο 3Ζ- Αντιδράσεις οξειδοαναγωγής (625.2 kB)
Κεφάλαιο 3Η- Αντιδράσεις τύπου Οξέος-βάσης
application/msword Κεφάλαιο 3Η- Αντιδράσεις τύπου Οξέος-βάσης (617.0 kB)
Κεφάλαιο 3Θ- Αλογονοφορμική αντίδραση
application/msword Κεφάλαιο 3Θ- Αλογονοφορμική αντίδραση (320.5 kB)
Κεφάλαιο 3Ι- Αντιδράσεις διάκρισης οργανικών ενώσεων
application/msword Κεφάλαιο 3Ι- Αντιδράσεις διάκρισης οργανικών ενώσεων (299.0 kB)
Κεφάλαιο 3 ΙΑ- Σειρές οργανικών αντιδράσεων
application/msword Κεφάλαιο 3 ΙΑ- Σειρές οργανικών αντιδράσεων (3.2 MB)
Κεφάλαιο 3ΙΒ- Γενικά προβλήματα οργανικής
application/msword Κεφάλαιο 3ΙΒ- Γενικά προβλήματα οργανικής (297.5 kB)


Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού