Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας

Κεφ.3: Οργανική Χημεία

Tests κεφαλαίου 3Α- Δομή ατόμου, υβριδισμός
application/msword Tests κεφαλαίου 3Α- Δομή ατόμου, υβριδισμός (116.7 kB)
Tests κεφαλαίου 3Β- Ομόλογες σειρές , ονοματολογία
application/msword Tests κεφαλαίου 3Β- Ομόλογες σειρές , ονοματολογία (122.9 kB)
Tests κεφαλαίου 3Γ- Αντιδράσεις προσθήκης
application/msword Tests κεφαλαίου 3Γ- Αντιδράσεις προσθήκης (110.1 kB)
Tests κεφαλαίου 3Δ- Αντιδράσεις απόσπασης
application/msword Tests κεφαλαίου 3Δ- Αντιδράσεις απόσπασης (123.4 kB)
Tests κεφαλαίου 3Ε- Αντιδράσεις υποκατάστασης
application/msword Tests κεφαλαίου 3Ε- Αντιδράσεις υποκατάστασης (113.7 kB)
Tests κεφαλαίου 3Στ- Αντιδράσεις πολυμερισμού
application/msword Tests κεφαλαίου 3Στ- Αντιδράσεις πολυμερισμού (90.1 kB)
Tests κεφαλαίου 3Ζ- Αντιδράσεςις οξειδοαναγωγής
application/msword Tests κεφαλαίου 3Ζ- Αντιδράσεςις οξειδοαναγωγής (123.9 kB)
Tests κεφαλαίου 3Η - Αντιδράσεις τύπου οξέος βάσης
application/msword Tests κεφαλαίου 3Η - Αντιδράσεις τύπου οξέος βάσης (126.0 kB)
Tests κεφαλαίου 3Θ- Αλογονοφορμική αντίδραση
application/msword Tests κεφαλαίου 3Θ- Αλογονοφορμική αντίδραση (86.5 kB)
Tests κεφαλαίου 3ΙΑ- Σειρές οργανικών αντιδράσεων
application/msword Tests κεφαλαίου 3ΙΑ- Σειρές οργανικών αντιδράσεων (371.9 kB)
Tests κεφαλαίου 3ΙΑ- Απαντήσεις στις σειρές οργανικών αντιδράσεων
image/jpeg Tests κεφαλαίου 3ΙΑ- Απαντήσεις στις σειρές οργανικών αντιδράσεων (56.3 kB)
Tests κεφαλαίου 3ΙΒ- Οργανικές αντιδράσεις
application/msword Tests κεφαλαίου 3ΙΒ- Οργανικές αντιδράσεις (101.4 kB)
Tests κεφαλαίου 3ΙΒ- Απαντήσεις στο test στις οργανικές αντιδράσεις
application/msword Tests κεφαλαίου 3ΙΒ- Απαντήσεις στο test στις οργανικές αντιδράσεις (11.4 kB)
Διαγωνίσματα κεφαλαίου 3
application/msword Διαγωνίσματα κεφαλαίου 3 (171.0 kB)


Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού