Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένα πειράματα χημείας Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας , εφόσον είσθε συνδρομητής στο "ΧΗΜΕΙΟΡΑΜΑ"

Πειράματα χημείας Β' λυκείου Γεν. Π.

ΟΡΓ.1 ΣΥΝΘΕΣΗ ΑΚΕΤΥΛΕΝΙΟΥ
ΟΡΓ.3 ΟΞΕΙΔΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
ΟΡΓ.7 ΟΞΙΝΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΩΝ ΟΞΕΩΝ
ΟΡΓ.8 ΑΝΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΛΔΕΫΔΩΝ


Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού