Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Μπορείτε να δείτε βιντεοσκοπημένα πειράματα χημείας Γ' Λυκείου στο "ΧΗΜΕΙΟΡΑΜΑ"

Πειράματα χημείας Γ' λυκείου

ΔΙ.11 ΤΙΤΛΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΑΛΥΜΑΤΟΣ ΟΞΕΟΣ
ΔΕ.1 ΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΤΟΥΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
ΟΡΓ.4 ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΛΚΟΟΛΩΝ
ΟΡΓ.8 ΑΝΑΓΩΓΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΑΛΔΕΫΔΩΝ
ΟΡΓ 9 ΑΛΟΓΟΝΟΦΟΡΜΙΚΗ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ
ΡΥΘ.1 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΩΝ ΔΙΑΛΥΜΑΤΩΝ


Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού