Χημεία, πειράματα χημείας, εκπαιδευτικό υλικό & θέματα εξετάσεων χημείας
Παρατηρήσεις και σχόλια σε ειδικά ζητήματα χημείας που ενδιαφέρουν κυρίως τον εκπαιδευτικό.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΟΜΗ ΛΑΝΘΑΝΙΔΩΝ , ΑΚΤΙΝΙΔΩΝ.

Οξειδώνεται το HCOOH από Φελίγγειο υγρό και από αντιδραστήριο Tollens; (copy)

Τα δυσδιάλυτα άλατα είναι ισχυροί ηλεκτρολύτες;

Πως μεταβάλλεται η ενέργεια πρώτου ιοντισμού σε στοιχεία ίδιας περιόδου

Πως μεταβάλλεται η ακτίνα σε στοιχεία ίδιας περιόδου

Πότε ένας ηλεκτρολύτης θεωρείται ισχυρός;

Πόσες ομάδες έχει ο τομέας f;

Τι συμβαίνει τέλος πάντων με την ενέργεια των υποστιβάδων 4s και 3d;Κάντε το σχόλιο σας

Για μαθητές ,σπουδαστές
χομπίστες & "ψώνια" με τη χημεία
Μισώ τη Χημεία
Υπάρχει εδώ τίποτα ενδιαφέρον ?
Βοηθώντας το έργο ...
του Εκπαιδευτικού